• Image

Yêu đương thời hiện đại

Yêu đương thời hiện đại

Ai bảo dại gái còn ngồi đấy mà than.
Yêu đương thời hiện đại

Chuẩn.
Yêu đương thời hiện đại

Đúng là phát biểu của người từng trải.

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Lên trên