• Image

Liên thông xét nghiệm các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trước ngày 1-7-2017

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có Công văn số 1154/VPCP-KGVX gửi Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam, chỉ đạo về việc lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc bênh viện hạng đặc biệt, hạng I và tương đương.

Theo đó, để triển khai Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025 và lộ trình đến ngày 1-1-2018 liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và tương tương của Bộ Y tế, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để sớm triển khai Đề án.

Phó Thủ tường đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện việc liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc các bệnh viện trực thuộc Bộ trước ngày 1-7-2017.

Đồng thời, đề nghị Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức đánh giá và công bố chất lượng bệnh viện (trong đó có chất lượng xét nghiệm) theo tiêu chí do Bộ Y tế ban hành.


THIÊN LAM
 

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Lên trên