• Image

Kiểm toán Nhà nước làm rõ những vấn đề sai phạm tại Sở Y tế tỉnh Gia Lai

Thực hiện Quyết định số 1580/QĐ-KTNN ngày 14-9-2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đoàn công tác thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XII tiến hành kiểm toán chuyên đề “Công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015 tại Sở Y tế và các bệnh viện tuyến tỉnh các tỉnh Đác Nông, Gia Lai, Kon Tum”.

Riêng tại Gia Lai, Đoàn công tác tiến hành kiểm toán với nội dung trên từ ngày 19-9-2016 đến 17-11-2016. Ngày 28-2-2017, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đã có thông báo số 07/TB-KV XII kiến nghị về tài chính nêu rõ Sở Y tế tỉnh Gia Lai sai phạm tài chính hơn một tỷ đồng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và phạt chậm tiến độ thực hiện hợp đồng mua sắm trạng thiết bị.

Theo kết luận này, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai thu hồi nộp ngân sách Nhà nước các khoản đã phát hiện qua kiểm toán số tiền là 1 tỷ 091 triệu 769 nghìn đồng, cụ thể thu hồi số tiền 480 triệu 708 nghìn đồng (tính thừa khối lượng, thừa đơn giá, thừa giá trị thanh toán hợp đồng... thuộc các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Sở Y tế tỉnh làm chủ đầu tư; thu hồi số tiền 608 triệu 061 nghìn đồng tiền phạt chậm tiến độ thực hiện hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi. Đồng thời, kiến nghị cơ quan chủ quản Sở Y tế Gia Lai chấn chỉnh công tác đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm báo cáo trước ngày 31-3-2017.

Trước đó, ngày 20-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Y tế chủ trì cuộc họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Tại cuộc họp báo, nhiều ý kiến cũng đề nghị làm rõ một số thông tin liên quan vụ việc, nhất là các khoản chênh lệch với số tiền 37 tỷ 950 triệu đồng giữa giá trúng thầu và giá dự toán tạm tính của Đoàn kiểm toán.

Ngày 24-3, Sở Y tế Gia Lai đã có báo cáo số 74/BC-SYT đề nghị giải thích rõ về khoản chênh lệch nêu trên vì theo nội dung của văn bản này, “cách tính của Đoàn kiểm toán về khoản chênh lệch về giá thị trường và giá dự toán đã có nhiều báo chí thông tin gây ra sự hiểu lầm là sự thất thoát tài sản của Nhà nước và khiến dư luận hoang mang, bức xúc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị”.

Ngày 27-3, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII có Công văn số 65/KV XII-TH trả lời cụ thể như sau: “Giữa giá trúng thầu và giá dự toán tạm tính có số tiền chênh lệch 37 tỷ 950 triệu đồng là dự toán hợp lý do Đoàn kiểm toán tạm tính có một số yếu tố chi phí ước tính và trong nhiều trường hợp chưa lượng hóa được các yếu tố thực tiễn như: Yếu tố độc quyền nhập khẩu theo chính sách của nhà sản xuất tác động đến giá bán của thiết bị”.

Như vậy, giá trị dự toán của Đoàn kiểm toán nêu trong báo cáo kiểm toán số 11/BC-KV XII và thông báo số 07/TB-KV XII là tạm tính và chưa lượng hóa được các yếu tố thực tiễn khác do đó, giá trị dự toán tạm tính này Đoàn kiểm toán không khẳng định là giá thị trường. Hơn nữa, việc mua bán thiết bị được tiến hành thông qua đấu thầu rộng rãi.

Vì vậy, trong báo cáo kiểm toán và các thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, khoản chênh lệch 37 tỷ 950 triệu đồng, luôn được ghi nhận là chệnh lệch giữa giá trúng thầu và giá dự toán tạm tính của Đoàn kiểm toán. Số liệu này không phải là chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá thị trường; do đó Kiểm toán Nhà nước không kiến nghị xử lý tài chính mà chỉ kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị về kiểm toán Nhà nước.

Thực hiện ý kiến này, ngày 17-3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND thực hiện những kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước đối với những vấn đề có liên quan giao các cơ quan như: Sở Tài chính, Kho bạc, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bệnh viện Đa Khoa Gia Lai và một số đơn vị có liên quan do đoàn kiểm toán nhà nước kiểm tra, thực hiện nghiêm tinh thần của Kết luận 07/TB-KV XII; kiểm tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với trách nhiệm của những cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm, báo cáo trước ngày 30-3-2017.


PHAN HÒA
 

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Lên trên